Skype Me??
PFA TUBE 公制/英制)
寬 廣 的 溫 度 使 用 範 圍:-200 ℃~ +250 ℃ 
抗 各 種 腐 蝕 的 化 學 藥 劑 
抗 黏 特 性 
極 低 的 磨 擦 係 數 
不 可 燃 
優 良 的 電 氣 特 性,極 佳 的 機 械 特 性 , 耐 震 富 彈 性 
沒 有 老 化 問 題 
      線,            
       中,表        
無 毒 性

 

  產品名稱 說 明 原價/會員價(未稅價格) 標 記
  *本區產品不列入滿額免運費 詢價清單 (0)
  PFA-2x4
規格:(ID x OD)2 x 4 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-3x4
規格:(ID x OD)3 x 4 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-4x5
規格:(ID x OD)4 x 5 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-4x6
規格:(ID x OD)4 x 6 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-5x6
規格:(ID x OD)5 x 6 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-6x8
規格:(ID x OD)6 x 8 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-8x10
規格:(ID x OD)8 x 10 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-10x12
規格:(ID x OD)8 x 12 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-xx1/8"
規格:(ID x OD)2.18 x 3.175 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-1/8"x1/4"
規格:(ID x OD)3.175 x 6.35 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-4x1/4"
規格:(ID x OD)4 x 6.35 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-11/64"x1/4"
規格:(ID x OD)4.35 x 6.35 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-3/16"x1/4"
規格:(ID x OD)4.76 x 6.35 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-1/4"x3/8"
規格:(ID x OD)6.35 x 9.52 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-3/8"x1/2"
規格:(ID x OD)9.53 x 12.7 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-16x3/4"
規格:(ID x OD)16 x 19.05 mm
100米/卷
歡迎詢價
  PFA-7/8"x1"
規格:(ID x OD)22.2 x 25.4 mm
100米/卷
歡迎詢價
上一頁
 

新成馨有限公司 HSIN CHIEN HSING Co.,Ltd.
‧電話:06-2235105-9 ‧傳真:06-2205328 ‧地址:700 台南市中西區民權路2段102號 ‧EMAIl:sales@tainan-hch.com.tw
HSIN CHIEN HSING Co.,Ltd © 2010 . Designed byE-show